کلیدواژه‌ها = ظهور
کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور

دوره 8، شماره 27، شهریور 1400، صفحه 97-116

محمد فائزی؛ محسن شیرخانی


مفهوم تعلیل

دوره 8، شماره 26، خرداد 1400، صفحه 67-92

سید حسین منافی؛ محمد فائزی


موانع فهم متن از دیدگاه شهید صدر

دوره 6، شماره 24، آذر 1399، صفحه 65-100

سید علیرضا نقیب پور