راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

شرایط عمومی

1- فصلنامه پژوهشهای اصولی در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

2- فصلنامه فقط مقالات پژوهشی فارسی معتبر و اصیلی را که ساختار علمی دارد و بر اساس شیوه‌نامه نشریه تنظیم شده است، ارزیابی می‏کند.

3- مقالات ارسالی به فصلنامه پژوهشهای اصولی نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

4- فصلنامه پژوهشهای اصولی از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

5- مقالات و مطالب منتشر در فصلنامه، لزوماً بیان کننده دیدگاه‌های فصلنامه نیست.

6- فصلنامه پژوهشهای اصولی فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید است را می پذیرد. مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

روند ارسال مقاله به نشریه پژوهشهای اصولی

1- نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

 نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

  1. اعضای هیات علمی

رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

  1. دانشجویان

دانشجوی (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

  1. افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

  1. طلاب

سطح(2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

ساختار مقاله

مقاله با قلم B Lotus و با اندازه 13.5 و متن انگلیسی Times New Roman با اندازه 12 و تمام عبارتها و متن عربی با قلم B Badr با اندازه 13.5 و عنوان مقاله با قلم B Titr با اندازه 16 تنظیم گردد. حجم مقاله نباید بیش از 25 صفحه حروف‌چینی شده و همچنین نباید کم‌تر از 8 صفحه باشد. تعداد واژگان مقاله: بین 3000 تا 7500 واژه (حاشیه سفید صفحات از بالا 5 ، از پایین 5 و از سمت چپ و راست 4.5 سانتی­متر باشد)

چکیده فارسی مقاله بین 100تا 200 واژه (شامل هدف، روش وگردآوری اطلاعات و نتایج تحقیق)همراه با واژگان کلیدی حداقل 4 و حداکثر 8  واژه ضمیمه گردد(این واژگان با کاما (،)از یکدیگر جدا شوند.

بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

  1. عنوان
  2. چکیده فارسی (چکیده باید شامل هدف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد).

* حتی الامکان ترجمه انگلیسی و عربی چکیده و واژگان کلیدی به مقدار ذکر شده نیز ضمیمه گردد.

  1. مقدمه (شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و نوآوری بودن موضوع مقاله)
  2. بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)
  3. نتیجه گیری (بحث و تحلیل نویسنده)

 درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع

اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

* روش استناد دهی به صورت درون متن(APA) است.

ارجاع‌های درون متنی، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شوند:(نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار منبع، جلد(در صورت چند جلدی بودن اثر)، شماره صفحه) تأکید می‌شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شماره صفحه باشد. مثال (اصفهانی، 1429، ج3، ص40)

 

 

* ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: (بقره،5)

*ارجاع به نهج البلاغه: (نهج البلاغه: خطبه،50)

*اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.

*اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می شوند.

* در صورتی که نویسنده در متن به طور متوالی از یک منبع استفاده کرده باشد، باید نام منبع را تکرار کند (استفاده از عبارات: همانجا، پیشین، همو نادرست است).

* در صورتی که در یک ارجاع از دو یا چند اثر یک نویسنده ای استناد داده شده در منبع اول نام نویسنده درج گردد و در منابع بعدی همو و بعد نام اثر، جلد و صفحه بیان شود.

مثال (صدوق، 1363، ج1، ص244؛ همو، 1370، ج2، ص47)

فهرست منابع پایانی

* قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.

*نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

* درفهرست منابع از اسم مخفف استفاده نشود بلکه اسم و فامیل به طورکامل آورده شود.

* منابعی که در این بخش درج می شوند، حتما باید در متن استفاده شده باشند. (منابعی که صرفا برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند، و در متن به آنها ارجاع داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند).

* اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.

کتابها:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار ). نام کتاب فونت ایتالیک. نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

مثال: نائینی، محمد حسین (1432ق). فواید الاصول. با تعلیقات آقاضیاء عراقی. چاپ دهم. قم : موسسۀ النشر الاسلامی.

 

مقاله:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ نام خانوادگی نویسنده سوم....(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله با فونت ایتالیک، شماره دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات .

مثال فائزی، محمد؛ شیرخانی، محسن (1400ش). «کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور». مجله پژوهش های اصولی. 8 (27). ص97-116.