کلیدواژه‌ها = مناسبت حکم و موضوع
بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت

دوره 8، شماره 27، شهریور 1400، صفحه 145-166

فاطمه نظری؛ علی سائلی