کلیدواژه‌ها = اطلاق
بررسی دیدگاه محقق نایینی در لزوم جریان مقدمات حکمت جهت دلالت عام بر عموم

دوره 9، شماره 31، شهریور 1401، صفحه 61-80

محمد جواد نصر آزادانی؛ روح الله ارجاوند


نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»

دوره 8، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 87-112

سعید سبوئی جهرمی؛ رضا پورصدقی؛ سید رضا تقواییان