کاربست بحث اصولی صحیح و اعم در عبادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مباحث مقدماتی مهم‌ علم اصول فقه، بحث «صحیح و اعم» است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می­شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده‌اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده‌اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده­ و اثبات نموده است که فقط ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن، پذیرفته می‌شود.
پژوهش حاضر آرای مهم‌ در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش­های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده وسعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه­ای و استفاده از نرم­افزار بوده است.

کلیدواژه‌ها