زبان عقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مباحث مهم و پرسابقه، که امروز نیز طراوت خود را دارد و اذهان زیادی به جستجوی آن در علوم مختلف عقلی می­باشند، بحث رابطه­ی میان «اخلاق و دین» یا «اخلاق و شرع» است. اصولیان امامیه در بخش دلیل­ها و حجت­ها در علم اصول، قسمتی را به دلایل عقلی اختصاص داده­اند. از آشناترین مصادیق احکام عقل، احکامی است که درباره‌ی حسن و قبح یا نیکی و بدی افعال ارائه می‌دهد. این­که چه نسبتی میان این احکام عقل و احکام شارع برقرار است از مسائل تأثیرگذار در علوم مختلف است، که می­توان از جمله­ی آنها، دانش­های فقه، اصول فقه، کلام و فلسفه را نام برد. در این نوشتار می­کوشیم این بحث را با مراجعه به تحقیقات محقق قمی ; در ضمن چند مرحله دنبال کنیم.

کلیدواژه‌ها