ادله حجیت عرف و نقد دلایل آن در مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فقها و اصولیان همواره با عرف آشنا بوده و آن را به کار مى‏گرفتند، ولی هرگاه که سخن از حجیت عرف به میان آمده است، نوعا تنها به عرف لفظی گریزی زده‌اند و کمتر بحث جامع و کاملی در این زمینه ارائه شده است. اما در دو قرن اخیر بحث از حجیت عرف و ادله اعتبار آن به عنوان بحثی جدی در محافل علمی مطرح شده است. امروزه فقها و اصولیان امامیه با بحث و کاوش درباره‏ی اعتبار و حجیت عرف و ارائه‏ی اندیشه‏ها و دیدگاه‏های گوناگون درباره آن توانستند در گذر زمان گرایش‏ها و مکتب‏هایی را درباره ی حجیت و اعتبار عرف سامان دهند. این پژوهش به بحث بررسی تطبیق حجیت عرف از منظر شیعه و اهل سنت و مهم‌ترین مکاتب که از ویژگی‏های مکتب عرف شیعه محسوب مى‏شود، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها