کلیدواژه‌ها = مکتب نجف
پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی‌های مکاتب اصولی (سامراء،کربلا، نجف و قم)

دوره 6، شماره 24، آذر 1399، صفحه 145-170

هادی خوشنودی؛ مهدی شوشتری؛ سیّد محمّد حیدری خورمیزی