نویسنده = مهدی اخلاصی
اعتبارسنجی نفی حکم ثالث از ره‌آورد اخبار متعارض (با رویکردی بر دیدگاه محقق نائینی)

دوره 8، شماره 28، مهر و آبان 1400، صفحه 45-66

محمد جواد حیدری خراسانی؛ محسن شیرخانی؛ مهدی اخلاصی


بازخوانی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی

دوره 8، شماره 27، شهریور 1400، صفحه 31-42

مهدی اخلاصی؛ علیرضا مجدآرا