اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله صادق آملی لاریجانی

فقه واصول مدیر مسؤل

usulstudiesgmail.com

سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی

فقه واصول سردبیر

nahavandi47yahoo.com


استاد فقه رسانه و مدیر کل پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیما 

مدیر داخلی

محسن شیرخانی

فقه واصول .حقوق مدیر داخلی

mohsenshirkhani3gmail.com

اعضای هیات تحریریه

آیت الله رضا استادی

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudiesgmail.com

علیرضا امینی

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudi.es.1gmail.com

سید علی اکبر حائری

فقه واصول استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudies2gmail.com

جواد فاضل لنکرانی

فقه واصول استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudies3gmail.com

صادق لاریجانی

فقه واصول استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudies4gmail.com

احمد واعظی

فقه واصول ----

usulstudies5gmail.com

سید مصطفی محقق داماد

فقه واصول .حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

usulstudies7gmail.com