اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله صادق آملی لاریجانی

فقه واصول مدیر مسؤل

usulstudiesgmail.com

سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی

فقه واصول سردبیر

nahavandi47yahoo.com


استاد فقه رسانه و مدیر کل پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیما 

مدیر داخلی

محمد موحد

فقه و اصول مدیر داخلی

movahhed.mogmail.com

اعضای هیات تحریریه

آیت الله صادق آملی لاریجانی

فقه واصول استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudies4gmail.com


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت الله رضا استادی

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudiesgmail.com

علیرضا امینی

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudi.es.1gmail.com

سید علی اکبر حائری

فقه واصول استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudies2gmail.com

جواد فاضل لنکرانی

فقه واصول استاد دروس خارج حوزه علمیه قم

usulstudies3gmail.com

سید مصطفی محقق داماد

فقه واصول .حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

usulstudies7gmail.com

احمد واعظی

فقه واصول ----

usulstudies5gmail.com

علی نهاوندی

فقه و اصول و فلسفه استاد سطوح عالی

mohsenshirkhani3gmail.com

دبیر تحریریه

منوچهر خدارحمی

فقه و اصول و دانشجوی دکتری حقوق و فقه جزا استاد حوزه علمیه قم

m.khodarahmi1364yahoo.com


استاد فقه و اصول سطح عالی حوزه علمیه قم