کلیدواژه‌ها = برائت
تأملی در جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1401، صفحه 81-102

منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی


پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةالاحتیاط و برائت

دوره 8، شماره 28، مهر و آبان 1400، صفحه 67-92

سید علی علوی قزوینی؛ منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی


دفاع از نظریه حق الطاعه

دوره 2، شماره 4 و 5، شهریور 1382

رضا اسلامی