اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی

فقه واصول سردبیر

nahavandi47yahoo.com


استاد فقه رسانه و مدیر کل پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیما