کلیدواژه‌ها = علّت
مفهوم تعلیل

دوره 7، شماره 26، خرداد 1400، صفحه 67-92

سید حسین منافی؛ محمد فائزی


تحقیقی در باره‌ی علّت و حکمت در احکام شرعی

دوره 3، شماره 11، آذر 1390، صفحه 62-92

حسین بستان (نجفی)