کلیدواژه‌ها = عقل
مکانت دلیل عقلی در اصول فقه نزد فریقین

دوره 5، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 62-80

محمّد هادی مفتّح


زبان عقل

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 73-110

امیر دیوانی


دفاع از نظریه حق الطاعه

دوره 2، شماره 4 و 5، شهریور 1382

رضا اسلامی


نظریه حق الطاعه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1381، صفحه 11-26

صادق آملی لاریجانی