کلیدواژه‌ها = التعارض
تعداد مقالات: 3
1. دراسة فی أصالة عدم الزیادة

دوره 7، شماره 28، مهر و آبان 1400، صفحه 11-20

جعفر نجفی (بستان)


2. تطبیقات فقهیة لنظریة نسبة التطبیق الافتراضی

دوره 6، شماره 23، آذر 1393، صفحه 40-60

خالد الغفوری