کلیدواژه‌ها = اراده
واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 41-60

محمد رسول آهنگران؛ حسین حاجی حسینی


ملا علی نهاوندی و نظریه تعهد در وضع

دوره 1، 2و3، خرداد 1382، صفحه 6-19

علیرضا امینی