کلیدواژه‌ها = طلب
واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 41-60

محمد رسول آهنگران؛ حسین حاجی حسینی