نویسنده = صادق آملی لاریجانی،
الزامات عقلی و اخلاقی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1382، صفحه 6-25

صادق آملی لاریجانی،