نویسنده = بهروز محمدی منفرد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر (ره)

دوره 6، شماره 24، آذر 1399، صفحه 121-144

حسن لاهوتیان؛ بهروز محمدی منفرد