نویسنده = جعفر سبحانی
تعداد مقالات: 3
1. فلسفه اصول فقه

دوره 5، شماره 20، اسفند 1392

جعفر سبحانی


2. الخطابات القانونیة ودورها فی مسائل الأُصولیة

دوره 5، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 7-35

جعفر سبحانی